Startsida / Tjänster / CE-märkning

CE-märkning

Få grepp om vilka lagkrav som gäller innan produktionsstart. På så sätt undviker du konstruktionsfel och säkerställer att din maskin har de nödvändiga åtgärderna på plats för att hålla operatörer, reparatörer och andra människor säkra.

Utvalda kunder

Några av de kunder vi har skapat kvalitetslösningar för

CE-märkning

Din tillgång till den europeiska marknaden

Du får inte marknadsföra eller sälja din maskin i EU eller Turkiet om den inte har en CE-märkning, där du som tillverkare intygar att den uppfyller lagstiftningen på området.
Du måste också CE-märka om du:
 • Tillverkar maskiner för eget bruk
 • Ändrar produkten eller kopplar ihop flera maskiner
 • Importerar begagnade eller nya maskiner från länder utanför EU
I praktiken innebär det att din produkt måste uppfylla olika krav och att du måste upprätta olika typer av dokumentation, bland annat Teknisk dokumentation, Riskbedömning, Bruksanvisning och Försäkran om överensstämmelse.
Maskiner

Mer än maskiner

Du måste ha en CE-märkning oavsett vilken av dessa kategorier din produkt faller in under:
 • Maskiner
 • Delmaskiner
 • Utbytbar utrustning
 • Hiss- och lyftredskap
 • Kedjor, rep och remmar
 • Säkerhetskomponenter
 • Löstagbara mekaniska kraftöverföringsaxlar
CE-märkning

Maskindirektivet

Alla maskiner och anläggningar som tagits i bruk efter 1995 omfattas av maskindirektivet 2006/42/EG, inklusive kravet på CE-märkning.
Ofta måste du också ta hänsyn till flera andra direktiv, till exempel:
 • PED (tryckbärande utrustning)
 • Lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet (elektromagnetisk strålning)
 • ATEX-direktiven (94/9/EG-utrustning och 1999/92/EG-arbetsmiljö med risk för explosiv atmosfär)
Maskiner og maskinanlæg fra før 1995 samt maskiner der ikke er omfattet af maskindirektivet, skal stadig sikkerhedsvurderes og have udarbejdet brugsanvisning. Det er et krav ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.
Vi kan hjälpa dig

Är du osäker på om du uppfyller kraven?

Rosenstand Engineering är experter på maskindirektivet, inklusive CE-märkning av maskiner och produktionslinjer. Som erfarna maskiningenjörer kan vi inte bara CE-märka din utrustning – vi löser även eventuella utmaningar som uppstår längs med vägen.

Med Rosenstand som samarbetspartner kan du vara säker på att du uppfyller gällande lagkrav.

Vi hjälper till med:

 • D/FMEA
 • Ritningar
 • Riskbedömningar
 • Vägledning, drift, service och utbildning
 • Översyn, optimering eller förtydligande av säkerhetsrutinerna och eventuella säkerhetslösnigar
 • Scheman (pneumatik, hydraulik och elektricitet)
Case

"Rosenstand berättade exakt vad man får och inte får göra"

När Christian Olsen hade utvecklat sin första prototyp på en intelligent svetsmaskin och fått med sig ett par investerare, var han och partnern Kevin Christensen redo att inta världen med sitt företag WeldingDroid.

Men de saknade några kritiska komponenter, bland annat den CE-märkning som EU kräver innan du får marknadsföra dina maskiner på den europeiska marknaden.

”Rosenstand Engineering hjälpte oss att CE-märka vår prototyp, och även om det låter enkelt måste jag erkänna att det faktiskt gav oss lite att fundera över”, säger Kevin Christensen och fortsätter: ”Rosenstand bad oss till exempel att sätta in ett nödstopp, det hade vi inte tänkt på.”

De många CE-kraven kan lätt orsaka huvudvärk, men ändringarna mottogs väl.

"Det var fantastiskt, eftersom Rosenstand kunde berätta exakt vad man får och inte får göra, och vad du kan och ska göra för att få maskinen att leva upp till de nödvändiga standarderna."

WeldingDroid har sedan dess vuxit till ett internationellt bolag med försäljning till industrin i både USA och Europa.

Rosenstand bad oss ​​till exempel sätta nödstopp på, det hade vi inte tänkt på.

Kevin Christensen
Vi kan hjälpa dig

Vem ansvarar för CE-märkningen?

Det är ditt ansvar som tillverkare om märkningen saknas.
I vissa fall betraktas dock slutanvändaren också som tillverkare och tar därmed på sig ansvaret. Detta gäller om:
 • Slutanvändaren har implementerat sitt eget styrsystem
 • Äldre maskiner utan försäkran om överensstämmelse ingår i anläggningen
 • Leveranser av icke självständigt fungerande enkla maskiner ingår i anläggningen

Så här kommer du igång

Innan vi kan lämna en offert behöver vi ett antal uppgifter:
 • Vilken utrustning behöver du CE-märkning för?
 • Hur stor del av processen vill du ha hjälp med?
 • Vilken dokumentation har du?
Som regel vill vi också gärna besöka produktionen.

Nyfiken på hur vi kan skapa värde för dig?

Fredrik Gustavsson, CTO och partner, svarar gärna på dina frågor.
Övriga affärsområden

Se även våra övriga affärsområden

Brug for hjælp?

Ring til +45 30 63 60 51 eller skriv til lbp@rosenstand-as.dk