Startsida / Tjänster / Utrustningsutveckling

Utrustningsutveckling

Med vår hjälp går du enkelt från idé till ny utrustning.

Utvalda kunder

Några av de kunder vi har skapat kvalitetslösningar för

Dokumentation

Värdeskapande produktionsutrustning

Rosenstand Engineering är specialister på maskinkonstruktion och optimering av produktionsutrustning. Våra lösningar kan både hjälpa dig att automatisera dina manuella processer och förbättra dina befintliga produktionslinjer genom att integrera nya maskiner eller uppdatera de gamla.

Vi har lång erfarenhet av både skräddarsydd design och mer standardiserade industriella lösningar. Oavsett om målet är ökad kapacitet, minskad arbetskraft, minimering av spill eller något annat, levererar vi en lösning som passar just dina behov.

Vi arbetar branschöverskridande inom följande områden:
 • Produktionsutrustning
 • Testutrustning
Vi hjälper till med design, utveckling och konstruktion och följer därmed ditt projekt från idé till färdig, CE-märkt maskin, samtidigt som vi säkerställer efterlevnad av alla lagkrav.

På Rosenstand får du således inte bara ett team av skickliga ingenjörer med solid projektledningserfarenhet. Du får också tillgång till vårt stora nätverk av duktiga underleverantörer med expertis inom tillverkning och testning.
Specifikationsgrundlag

Den grundläggande specifikationsgrunden

Vi följer alltid samma stegvisa process när vi utvecklar ny utrustning:
 • Behovsanalys: Identifiera krav och mål för utrustningen
 • Konceptutveckling: Utveckla och välj det bästa designkonceptet
 • Detaljerad design: Skapa detaljerade tekniska ritningar och modeller
 • Prototyp och test: Bygg en prototyp och testa för att säkerställa att designen uppfyller kraven

Alla steg är viktiga...

... men vi lägger särskild vikt vid det specifikationsunderlag som framkommer i behovsanalysen. Det är viktigt för utvecklingen av teknisk utrustning eftersom det:
 • Minimerar slöseri med tid och material
 • Förenklar samarbetet med leverantörer
 • Säkerställer efterlevnad av regler och standarder för att uppnå certifieringar
 • Hanterar risker genom att identifiera och hantera potentiella problem i ett tidigt skede
 • Garanterar kvalitet genom att fastställa standarder och acceptanskriterier för utrustningen
 • Definierar exakta krav, säkerställer gemensam förståelse och eliminerar ödesdigra missförstånd
 • Stödjer testning och validering, vilket bekräftar att produkten uppfyller de fastställda kraven
 • Effektiviserar utvecklingsprocessen, underlättar designbeslut och minskar behovet av ändringar
Kort sagt: En tydlig specifikationsgrund är fundamental för att utveckla pålitlig teknisk utrustning som uppfyller alla relevanta standarder.
Samarbete

Nära samarbete ger goda resultat

Innan vi startar utvecklingen av din nya produktionsutrustning är det viktigt att vi har en gemensam förståelse för:
 • Budget
 • Tidsplan för utveckling och genomförande
 • Relevanta säkerhets- och miljöstandarder
 • Potentiella risker i utvecklings- och driftsfasen
 • Krav på utrustningens exakta funktioner och kapacitet
På så sätt säkerställer vi att både processen och den färdiga utrustningen lever upp till dina förväntningar.

Nyfiken på hur vi kan skapa värde för dig?

Fredrik Gustavsson, CTO och partner, svarar gärna på dina frågor.
Övriga affärsområden

Se även våra övriga affärsområden

Brug for hjælp?

Ring til +45 30 63 60 51 eller skriv til lbp@rosenstand-as.dk