Forside / Guide: Välj rätt ingenjör för ditt projekt

Guide: Välj rätt ingenjör för ditt projekt

Behöver du mycket resurser snabbt, vill du ha direkt tillgång till beslutsfattarna, eller letar du efter den billigaste lösningen? Det här är några av de överväganden du måste göra när du väljer en samarbetspartner i ett projekt som kräver hjälp av en ingenjör.

Valet av samarbetspartner är avgörande för resultatet, det kommer nog inte som en överraskning. Det spelar roll om du väljer en av de stora ingenjörskoncernerna eller ett mindre ingenjörskonsultföretag när du behöver en teknisk beräkning, en ny maskin till din produktionsanläggning eller kanske en bro över ett sund.

I den här artikeln har vi samlat fördelarna med ingenjörsföretag i tre storlekar, så att du lättare kan välja den bästa samarbetspartnern för ditt nästa projekt.

Fördelar med ingenjörskoncernen

Vi har några av världens främsta ingenjörsföretag här i Sverige. Många har vuxit fram under de senaste 20 åren, och de största har över 500 anställda med all den kompetens som branschen efterfrågar. De kan hantera projekt i alla storlekar och av alla typer.

En av de tydligaste fördelarna med stora teknikkonsultföretag handlar just om storleken; med en permanent och stor ingenjörsstab erbjuder det stora företaget möjligheten att snabbt skala upp projekt. Om du vill skruva upp värmen under ditt projekt eller har en snäv deadline kan gruppen snabbt tillhandahålla 5-10 personer som är redo att arbeta med ditt projekt för att nå ditt mål.

Ingenjörskoncernen är också bra om du behöver många olika och mycket specialiserade färdigheter. Här kan stora ingenjörshus ofta uppbåda en bred professionalism med högt specialiserade ingenjörer från sina respektive områden. Som regel har de också stark teoretisk och forskningsbaserad kunskap.

Om du behöver flera olika experter för att lösa ditt projekt kan den stora gruppen erbjuda dig en enskild kontakt till alla kompetenser.

Fördelar med det mindre ingenjörsföretaget

Medan koncernen har stordrifts- och specialistfördelar, hittar du hos det mindre ingenjörshuset den snabba beslutsförmågan, den nära relationen och den praktiska förståelsen för problemlösning och utveckling.

Den direkta kontakten med beslutsfattare och ingenjörer som känner till dina utmaningar är en av de största fördelarna med att välja ett litet eller medelstort ingenjörsföretag som samarbetspartner för ditt projekt.

Ofta kommer du att vara i kontakt med företagsledningen, och dina önskemål och behov kommer därför att diskuteras med någon som har kompetens att fatta det slutgiltiga beslutet. Den direkta kontakten förkortar beslutsprocessen och sätter fart på projektet.

Samtidigt kommer du att uppleva att ditt projekt är en topprioritering för din samarbetspartner – du blir en stor fisk i en liten sjö.

Hos de mindre företagen möter du också ingenjörer med extra mycket praktisk erfarenhet. Här finns ofta många olika uppgifter på bordet, vilket ställer krav på den enskilda medarbetaren att tänka utanför ramarna och dra nytta av erfarenheter från lösningar i andra branscher och projekt.

Den teoretiska grunden är en självklarhet för praktiska lösningar, men det är sällsynt att ingenjörskonsten faktiskt forskas fram av mindre företag. Omvänt har de med största sannolikhet redan utvecklat och löst ett projekt som liknar ditt.

Fördelar med frilansingenjören

Antalet självständiga ingenjörer ökar. Friheten att själv välja arbetstider och projekt lockar många och öppnar även möjligheter för dig som ska hitta en leverantör för dina ingenjörsuppgifter.

Flexibilitet är en av de största fördelarna som en självständig ingenjör kan erbjuda. Ofta är frilansande ingenjörer mycket flexibla när det gäller arbetsplats, och många egenföretagare har möjlighet att antingen flytta tillfälligt för att lösa din uppgift eller pendla långa sträckor.

Precis som för det mindre verkstadsföretaget gäller det också att frilansaren är beroende av dig som kund. Oavsett hur litet eller stort ditt projekt är, har det en hög prioritet för frilansaren.

Nackdelen med det stora projektberoendet är att du riskerar att tappa kontakten med frilansaren när ditt projekt är klart, eftersom de snabbt går vidare till nästa uppdrag.

Å andra sidan är den frilansande ingenjören vanligtvis det billigaste alternativet av de tre. Priset kan vara det som möjliggör ingenjörsstöd i dina projekt när ekonomin är pressad.

Dela den här artikeln

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta oss. Vi är redo att hjälpa till.

Relaterade artiklar