Forside / Det mest överraskande felet vid utveckling av ny lyftutrustning

Det mest överraskande felet vid utveckling av ny lyftutrustning

Vad ska du vara mest uppmärksam på när du utvecklar lyftanordningar i stor skala? De flesta tänker på beräkningarna och potentiella fel där, men även om den delen ofta är komplex är den långt ifrån den största utmaningen.

Beräkningsprogrammen är nu så bra att det sällan uppstår problem, varken vid konstruktion och utveckling av pneumatik, hydraulik eller elektronik. Det finns också en rad standarder och principer som minimerar risken för fel.

Den största komplexiteten ligger någon helt annan stans, långt tidigare i utvecklingsprocessen. Fel nummer ett vid specialutveckling av lyftanordningar ligger nämligen redan i konceptfasen.

Det handlar inte om huruvida det är svårt att utforma ett bra koncept för din lyftanordning. Det handlar snarare om att se till att alla led i produktens värdekedjafungerar optimalt och att alla intressenter är nöjda med lösningen.

För tidig produktutveckling skapar fel

Om projektledaren inte ställer de nödvändiga frågorna till rätt personer, går hela grunden för framgång förlorad.

Ofta sker felet för att företaget är så inriktat på att känna till det slutliga produktionspriset att konceptprocessen påskyndas för mycket. Lika ofta kommer pressen från något ännu mer banalt; nämligen att det känns produktivt att påbörja produktutvecklingen så snabbt som möjligt.

Problemet är bara att det sällan är ändamålsenligt.

Vad är en konceptprocess och varför är den viktig?

Konceptutveckling är den allra första fasen vid utveckling av skräddarsydd lyftutrustning. Här får företaget en överblick över vilka behov produkten ska lösa och börjar på de övergripande linjerna i designen.

Det kan vara frestande att redan här överväga olika mekaniska anslutningar och komponenter, men det är mycket bättre att spara den typen av detaljer till senare.

Faktiskt kan det vara en stor fördel att hålla sig till handritade skisser i konceptfasen och istället lägga tiden på att utforska alla de olika användningsscenarier som finns för lyftanordningen.

Många intressenter erbjuder många perspektiv

För att få den nödvändiga förståelsen för användningen av lyftanordningen måste du se till att alla relevanta personer är involverade i den inledande fasen. På så sätt får du med så många perspektiv som möjligt innan ni bestämmer er för ett koncept.

Det räcker inte att prata med administration och ledning, du behöver också få tag på de personer som ska arbeta med utrustningen i praktiken. Du måste fråga:

  • Montören, hur hen arbetar
  • Operatören, hur hen arbetar
  • Lagerchefen, hur utrustningen kan lagras
  • Åkeriet, hur utrustningen kan transporteras
  • Platschefen, hur förutsättningarna ser ut på sajten
  • Serviceteknikern, hur hen säkerställer utrustningens livslängd

Om du skyndar för mycket genom konceptprocessen riskerar du att utveckla en lyftmekanism som antingen inte kan användas i praktiken eller som är besvärlig eller rent av farlig att förvara på den avsedda platsen.

Tänk på att lyftutrustningen för exempelvis ett vindturbinblad är lite av ett monster i sig och därmed också räknar sin vikt i ton.

Standard kontra skräddarsytt

Om du behöver lyfta ett vindkraftstorn på plats är standardlösningar inte ett alternativ; de existerar helt enkelt inte.

Eftersom standardutrustning vanligtvis kostar en tiondel eller mindre än specialdesignade lyftmekanismer kan det kännas fördelaktigt att köpa ett standardelement och sedan anpassa det för att matcha det specifika behovet.

Tyvärr är denna lösning långt ifrån optimal.

När du anpassar din standardutrustning måste den testas och CE-märkasinnan den får tas i bruk. Denna process resulterar i ett antal tunga poster i budgeten, och därför äts den uppnådda besparingen snabbt upp.

Om du inte kan använda standardutrustningen som den är, brukar det som regel vara mest vettigt att utveckla något nytt helt från grunden. På så sätt passar utrustningen också exakt dina behov och kan lättare uppfylla både de lagstadgade kraven, ditt företags formella krav och kraven från de som dagligen arbetar med lyftanordningen.

 

Dela den här artikeln

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta oss. Vi är redo att hjälpa till.

Relaterade artiklar