Forside / 7 typiska fel när du ska CE-märka din maskin

7 typiska fel när du ska CE-märka din maskin

Få insikt i de vanligaste fel vi upptäcker när vi möter maskiner ute i verkligheten. Det gäller både fel i konstruktionen av din maskin och sådant som gör att CE-märkningen kan upphöra att gälla på en redan godkänd maskin.

Alla maskiner som säljs inom EU ska vara CE-märkta. Men i motsats till vad många tror är CE-märkningen inte ett garantisystem som uttrycker maskinens kvalitet eller livslängd. Den anger endast att maskinen uppfyller säkerhetskraven i maskindirektivet och andra relevanta EN-standarder.

Det krävs inget särskilt tillstånd för att utfärda en CE-märkning, men EU kräver att den som utfärdar märkningen är utbildad och har den kompetens som krävs inom till exempel el, pneumatik, elektronik och hydraulik för att kunna riskbedöma maskinen.

Och det är precis vad en CE-märkning är: en bedömning av de risker som din maskin utgör för operatören och ett antal tillhörande krav på hur din maskin ska konstrueras för att minimera dessa risker.

Det är relativt enkelt och snabbt att få en CE-märkning, särskilt om du är medveten om fallgroparna. Här är de 7 fel vi oftast ser.

1) En eller flera komponenter uppfyller inte säkerhetskraven

När din maskin bedöms uppfylla vissa säkerhetskrav är det viktigt att alla komponenter uppfyller den angivna standarden. Du kan inte ta genvägar, även de minsta komponenterna måste tänkas igenom.

2) Skyddet är otillräcklig

Beroende på din maskins risknivå, måste du se till att det finns ordentliga skydd för kläm- och skärmekanismer eller liknande. Kraven på skydden beräknas utifrån hur stor skada operatören kan ådra sig om något skulle gå fel.

3) Din maskin bibehåller trycket efter stopp

Om inte trycket tappas av i hydrauliska och pneumatiska system, kan det orsaka en klämning när det uppstår fel i maskinen. Om din operatör har händerna i vägen - eller om maskinen rengörs eller servas - kan kvarvarande tryck betyda en förlorad hand eller värre.

4) Nödstoppsknapparna fungerar inte på alla maskiner

Har du en maskinlinje är det ett krav att hela linjen stannar om någon trycker på en nödstoppsknapp. Personalen måste därför kunna stoppa alla maskiner på närmaste knapp om de ser en kollega i fara längre fram.

Om det finns döda områden i en produktionslinje är det möjligt att zonindela nödstoppet så att det matchar de områden som är synliga.

5) Maskiner för internt bruk blir inte CE-märkta

Även om din maskin inte ska säljas är det ändå en god idé att CE-märka den. Detta skyddar både dina anställda och ditt företag i händelse av en olycka.

6) Det saknas beräkningar om maskinens maxbelastning och slitstyrka

Om du till exempel vill CE-märka en hiss måste du göra dokumenterade tester för att säkerställa hissens maximala belastning och eventuella böjningar. Du måste vara säker på att hissen tål att lyfta det den är avsedd för.

Du måste också ange vad hissen får användas till.

7) Du ändrar på maskinen efter att CE-märkningen har tilldelats

Ett CE-märke görs för den enskilda maskinen och gäller endast så länge maskinen förblir oförändrad i förhållande till märkningstillfället. Du får alltså inte lägga till extra mekanismer eller ändra på hur maskinen fungerar utan att låta göra en ny CE-märkning med tillhörande riskbedömning och dokumentation.

Säkerhet är ett gemensamt ansvar

Som sagt är CE-märkningen inte ett garantisystem. Det indikerar att en maskin har de nödvändiga säkerhetsåtgärderna för att hålla operatörer, reparatörer och andra personer säkra.

Ansvaret för CE-märkningen vilar dock inte enbart hos tillverkaren. Om du tillverkar maskiner är det ditt ansvar att din maskin är CE-märkt, men om du är köpare av en CE-märkt maskin är det faktiskt också ditt ansvar att se till att maskinen uppfyller de säkerhetskrav som tillverkaren har byggt den efter, innan du tar den i bruk.

Jämför det med att köpa en bil: Biltillverkaren ansvarar naturligtvis för att bilen har fram- och baklyktor, annars skulle den inte vara godkänd för körning på allmän väg. Men det är du som förare som ansvarar för att lamporna fungerar och att de är tända innan du rullar ut ur carporten.

Detsamma gäller CE-märkta maskiner. I slutändan är det ditt ansvar att dina maskiner är säkra för dina anställda att använda.

Leta därför alltid efter CE-märkningen och bedöm om märkningen är korrekt utfärdad, så att dina maskiner kan användas utan risk för att förlora ett finger eller en arm.

Dela den här artikeln

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer, kontakta oss. Vi är redo att hjälpa till.

Relaterade artiklar